Aksel for Sweet Protection

Visuell identitet og kommunikasjon

Monokromt, ærlig og uten kompromiss for Aksel og Sweet Protection. Aksel Lund Svindal har brukt all sin erfaring for å skape unike produkter for den dedikerte skikjører. SMFB Dinamo har stått for utviklingen av merkevaren Aksel for Sweet Protection, og profileringen av en helt ny kolleksjon av skiklær.

Visuell identitet
Merke- og designstrategi
Merkehierarki
Innsikt og analyse
Ide og konsept
Omgivelsesdesign
SoMe 
Redaksjonell design
Designforvaltning

Filmer produsert av Field Production

Aksel-for-Sweet_case_v01-1
Aksel-for-Sweet_case_v01-2
Aksel-for-Sweet_case_v01-6
Aksel-for-Sweet_case_v01-3
Aksel-for-Sweet_case_v01-4

Gjennom et tett samarbeid med Aksel Lund Svindal selv og Sweet Protection, videreutviklet vi designet som tar utgangspunkt i et rendyrket monokromatisk uttrykk med elementer som er tilpasset et bredt bruksområde for å skape et konsistent preg og en visuell identitet som styrker gjenkjennelsen i alle kanaler.

Løsningen er fokusert og utstråler en soliditet som reflekterer det stramme, strukturelle og funksjonelle uttrykket vi også ser i klærne og grunnidéen til kolleksjonen. Med en gjennomgående enkelhet og konsekvent bruk av relativt få verktøy gjenspeiler vi merkevarens personlighet, selvtillit og generelle designfilosofi: ærlig og uten kompromiss.

Inspirerer til de beste skiopplevelsene
Gjennom bilder og film hentes elementer og situasjoner vi kjenner igjen fra bakken frem for å skape de rette assosiasjonene og inspirerer til de beste skiopplevelsene for den dedikerte skikjøreren. Ingen erfaring er statisk eller ensidig. Konseptet «Amplify your experience» visualiseres gjennom presentasjon av et bredere syn, et større bilde, og forsterkende deler av en helhet.

I bildene og filmene kan vi se det samme øyeblikket, den samme situasjonen, fra to forskjellige vinkler eller perspektiver. Vi kommer tett på og ser detaljene, og får samtidig det brede bildet for forsterket opplevelse.

Aksel-for-Sweet_case_v01-7
Aksel-for-Sweet_case_v01-5
Aksel-for-Sweet_case_v01-8
Aksel-for-Sweet_case_v01-9

Kjernen i konseptet til kommunikasjonsstrategien tar utgangspunkt i hvem Aksel er, hans erfaringer, og ikke minst hva han står for og er opptatt av som person og skikjører. Den viderefører det visuelle uttrykket, og de grunnleggende visuelle virkemidlene som er tatt i bruk tar utgangspunkt i kombinasjonen av det store bildet og de små detaljene, med tydelige referanser til linjene en skikjører setter i bakken. Dette for å tydelig signalisere fokuset på at selv de minste detaljer har betydning for resultatet og at alt har en funksjon – at selv plasseringen av en søm er nøye gjennomtenkt.

«Vi er veldig stolte av å lansere dette prosjektet sammen med Aksel Lund Svindal. Dette er et stort og spennende prosjekt for oss og vi innså tidlig at vi hadde behov for bistand slik at dette kunne bli så bra vi ønsket. Vi er godt fornøyd med samarbeid, jobben Dinamo har bistått med og ikke minst sluttresultatet» 
- Atle Enberget, Director sales & marketing i Sweet Protection
 
Som en del av arbeidet har vi også bidratt til utviklet kanalstrategien, innholdsstrategien, kampanjeplanen for lanseringen av merket, samt utvikling av elementer og interiør til butikk i samarbeid med Retail Stories.

Aksel-for-Sweet_case_v01-15
Aksel-for-Sweet_case_v01-10
Aksel-for-Sweet_case_v01-11
Aksel-for-Sweet_case_v01-12
Aksel-for-Sweet_case_v01-13
Aksel-for-Sweet_case_v01-14
Dinamo
Oscars gate 55,

0258 Oslo